Thủ thuật SEO trên Blog (Blogspot.com)

13 October 2012 at 13:45
Thủ thuật SEO trên Blogspot

       Vừa rồi có đứa em hỏi mình về vấn đề SEO trên Blog (Blogspot.com) thế nào, các câu hỏi đại loại như là làm sao để thay đổi title, URL từng bài viết và chèn thêm các meta cần thiết phục vụ cho SEO như keyword, description… Nhân tiện dạo qua các diễn đàn để tìm hướng dẫn cho các vấn đề trên, mình xin tổng hợp lại và chia sẻ của mình cùng các bạn những thủ thuật có thể giải quyết các vấn đề sau đây (onpage):

1. Thay đổi URL cho từng bài viết, có thể rút URL ngắn hơn title bài viết và sửa lỗi Tiếng Việt

Có 2 cách để thực hiện:

– Cách 1: Khi viết một bài viết mới, bạn đặt title là Tiếng Việt không dấu và chỉ những từ nào mà bạn muốn xuất hiện trong URL, sau đó xuất bản là bạn có một bài viết với URL mong muốn, lúc này chỉ việc edit lại bài viết mà không lo URL bị thay đổi.

– Cách 2: Chuyển Panel quản lý blog sang chế độ Draft bằng cách đăng nhập vào link http://draft.blogger.com rồi chọn chế độ Draft này là chế độ quản lý blog cho bạn mỗi khi đăng nhập. Với chế độ này khi viết bài mới bạn có thể thay đổi URL bằng cách làm theo hướng dẫn lúc đăng bài (Chế độ Draft luôn cập nhật những tính năng mới mà Blogspot đang thử nghiệm trước khi phổ biến).

2. Thay đổi title theo ý muốn cho từng bài viết mà không cần phải thay đổi Subject bài viết.

Thông thường, tiêu đề của một blog được mặc định là “Blog title: Post title”, bạn có thể cải thiện SEO bằng cách sửa đổi tiêu đề thành “Post title | Blog title” hoặc “Post title | Tên thương hiệu của bạn” hoặc chỉ đơn giản là “Post title”. Tìm đoạn code sau trong template của bạn:

<title><data:blog.pageTitle/></title>

Thay thế bằng đoạn code này:

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>
</b:if>

Với đoạn code trên thì blogspot sẽ mặc định lại title của trang chủ sẽ là “Tên blog” mà bạn đặt lúc ban đâu tạo blog (có thể thay đổi trong phần cài đặt) và title của các trang còn lại là “Tên bài post | Tên blog”.

Trường hợp thủ công hơn, bạn muốn đặt title cho từng bài viết thì không sử dụng đoạn code trên mà thay thế đoạn code ban đầu bằng:

<b:if cond='data:blog.url == "http://diachiurlcuaban.com"'>
<title>Tên tiêu đề mà bạn mong muốn</title>
</b:if>

Với cách này bạn sẽ phải tạo tương ứng với tất cả page, post trên blog của bạn (bao gồm trang chủ), cứ mỗi page là thêm một đoạn code trên (không cần theo thứ tự), nếu còn lại một page/post nào đó chưa được thiết lập thì nó sẽ mặc định lấy URL làm title. Để thuận tiện hơn, bạn nên ráp với đoạn code ở phần 3 dưới đây vì nó cùng cấu trúc.

3. Chèn thêm thẻ description và keyword vào từng bài viết (kiểu như all in one của WordPress)

Tìm đoạn code sau:

<b:skin><![CDATA[/*

Thêm đoạn code sau tương ứng cho từng URL vào trước đoạn code nói trên:

<b:if cond='data:blog.url == "http://mrphung.net/thu-thuat-seo-blog.html"'>
<meta name="description" content="Chia sẻ thủ thuật SEO trên blogspot giống như All in One bên WordPress bằng cách thay đối URL, Title, Description, Keyword..." />
<meta name="keywords" content="thu thuat seo, thủ thuật seo, thu thuat seo blogspot, thu thuat seo blogger" />
</b:if>

Riêng mình hiện nay đang dùng đoạn code sau cho cả 2 mục (2 và 3) như sau:

<b:if cond='data:blog.url == "http://mrphung.net/thu-thuat-seo-blog.html"'>
<title>Thủ thuật SEO blog (Blogspot.com) | Mr.Phụng</title>
<meta name="description" content="Chia sẻ thủ thuật SEO trên blogspot giống như All in One bên WordPress bằng cách thay đối URL, Title, Description, Keyword..." />
<meta name="keywords" content="thu thuat seo, thủ thuật seo, thu thuat seo blogspot, thu thuat seo blogger" />
</b:if>

4. Xóa phần [Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)] ở mỗi bài viết

Tìm và xóa đoạn code sau

<b:include name='feedLinks'/>

5. Ẩn thanh NAVBAR trên cùng (thanh hiển thị đăng nhập vào blogspot)

Có 2 cách:

– Cách 1: sử dụng chức năng hỗ trợ mới nhất của blogspot bằng cách thiết lập trong phần title của mục bố cục.

– Cách 2: Tìm đoạn code sau:

]]></b:skin>

Chèn vào trước dòng code trên:

#navbar-iframe {
height: 0px;
visibility: hidden;
display: none;
}

6. Thay đổi biểu tượng Blogger trên thanh trình duyệt (Favicon)

– B1: Tạo file favicon bằng các phần mềm đồ họa hoặc có thể search tìm các web hỗ trợ tạo file favicon.
– B2: Vào bố cục, chọn thay đổi favicon và upfile favicon để blogger cập nhật. Lưu ý: Bạn có thể dùng trình duyệt khác để kiểm tra nếu trình duyệt đang xem chưa cập nhật. Có thể chèn favicon vào code theo cách cũ, hiện mình cũng không nhớ vì hiện Blogger đã hỗ trợ thay đổi trên bố cục.

7. Xóa dòng hiển thị tất cả bài viết trên cùng khi xem các nhãn (label)
Tìm dòng

]]></b:skin>

Chèn đọan code sau vào phía trên dòng code nói trên:

.status-msg-wrap{
display:none;
}

8. Chèn Comment Facebook vào Blog

– Bước 1: Đóng comment của blogger lại bằng cách vào ẩn nhận xét trong phần cài đặt
– Bước 2: Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ mở head

</head>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);
var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="5" data-width="660"></div>';
//]]>
</script>

+ data-width là độ rộng của comment box.
+ data-num-posts là số comment được hiển thị (cũng chính là số bài reply trên 1 comment)
+ data-href là để phân biệt từng comment box, mỗi địa chỉ data-href khác nhau sẽ cho 1 comment box khác nhau. và trong thủ thuật này data-href chính là link của mỗi bài viết.

– Bước 3: Chèn đoạn code bên dưới vào sau thẻ mở body

<body>
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;</script>

– Bước 4: Tìm đoạn code như bên dưới

<b:include data='post' name='post'/>

Chèn ngay sau nó đoạn code bên dưới:

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>

9. Tạo Bài viết Liên quan cho Mỗi Bài viết– Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ skin trong template của bạn.

]]></b:skin>
#related-posts{float:left}
#related-posts ul{margin:0;padding:0;list-style-type:none}
#related-posts ul li{padding:10px 0}
#related-posts ul li:hover img{width:42px;height:42px;padding:0}
#related-posts img{float:left;border:1px solid #BBB;margin-right:10px;width:36px;height:36px;background:#FFF; padding:3px}
#related-posts h3{margin:0;font-size:16px}

– Bước 2: Thêm đoạn mã dưới đây vào sau thẻ div foot trong template của bạn.

<div class='post-footer'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div style='clear:both'/>
<div id='related-posts'>
<script type='text/javascript'>var ry='<h2>Bài viết liên quan</h2>';rn='<h2>Không có Bài viết liên quan</h2>';rcomment='Nhận xét';rdisable='Tắt Nhận xét';commentYN='yes';</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var dw='';titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();timeR=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if('thr$total' in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+' '+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;timeR[titlesNum]=d.published.$t;if('media$thumbnail' in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]='http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png'};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=timeR[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;timeR=e;thumb=f;commentsNum=g}fu nction contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);timeR.spl ice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1) }}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='< ul>';while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if (y!=-1){urls=urls+'?m=0'}if(commentYN=='yes'){comments=' - '+commentsNum}else{comments=''};dw+='<li><img alt="'+titles+'" src="'+thumb+'"/><div><h3><a href="'+urls+'" rel="nofollow">'+titles+'</a></h3><span>'+timeR.substring(8,10)+'/'+timeR.substring(5,7)+'/'+timeR.substring(0,4)+comments+'</span></div></li><div style="clear:both"></div>';if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>'};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,t itles.length);document.getElementById('related-posts').innerHTML=dw};
//]]>
</script>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>var maxresults=6;removeRelatedDuplicates();printRelate dLabels('<data:post.url/>');</script>
</div>
<div style='clear:both'/>
</b:if>

Các cách trên mình đã thử nghiệm thành công cho blog của mình, tuy nhiên bạn đừng quên sao lưu blog lại trước khi thực hiện để đảm bảo khi bị lỗi có thể khắc phục được nhé. Quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn các bạn có thể comment bên dưới, nếu có chia sẻ thêm hãy gửi mail cho mình hi@mrphung.net . Nhân đây xin cảm ơn các tác giả đã chia sẻ các thủ thuật trên!

Quân SEO
Em đang cần cái này, tks anh nhiều nhé!
16 October 2012 at 22:22
quang
hay , mình cung dang can
21 October 2012 at 20:22
escort France
Vấn đề này thực sự giải quyết của tôi, cảm ơn bạn!
27 October 2012 at 16:15
Google site
Đang tìm hiểu về blog. Vấn đề seo blog nhiều người đang tìm hiểm, hy vọng có nhiều bài viết về blog
7 November 2012 at 13:36
Hoang Van
Nhân tiện bác có thể viết về một bài SEO trên googlesite, em có trang web viết bằng googlesite mà không biết SEO sao cho hiệu quả. Thanks.
29 November 2012 at 14:58
@Van, Googlesite tôi chưa dùng nên cũng ko biết thế nào 🙂
29 November 2012 at 16:00
thietbinhabep
mình đã làm như bạn nhưng có 1 số chỗ ko ổn
22 January 2013 at 16:29
@ Thietbinhabep, bạn thấy không ổn chỗ nào nêu cụ thể tôi sẽ hỗ trợ!
22 January 2013 at 16:44
hic1802
Tình hình là ko sài đc từ mục thứ 3 trở đi, ko ẩn thanh navar, ko chèn comment face vào được…. help me!
7 May 2013 at 14:13
Tôi đã làm như thế và vừa làm vừa edit lại bài viết này. Tôi nghĩ bạn có thể đọc lại xem có thiếu sót gì rồi điều chỉnh hoặc comment lại!
7 May 2013 at 14:18
Phát Toàn Cầu
Tạo Bài viết Liên quan cho Mỗi Bài viết- Là nó xét cái gì để láy bài liên quan ra Anh Phùng.
15 May 2013 at 01:36
bài hướng dẫn hay quá !
18 July 2016 at 11:22
kham chua benh
thank u , bai viet rat huu ich
12 August 2016 at 21:59
789 Xuân Đỉnh
Thank y ad!! khá hay 😀
10 December 2016 at 14:43
huy
bài hướng dẫn rất hay bạn ạ cảm ơn ad nhé
1 March 2017 at 14:58
giải pháp
thanks ad
30 March 2017 at 11:20