Supporting và Opposing trong writing task 2

29 July 2015 at 15:50

Nhiều đề thi Writing taks 2 yêu cầu bạn đưa ra quan điểm về một vấn đề nào đó và một lỗi thường hay gặp nhất là thì sinh tập trung hoàn toàn vào một mặt của vấn đề mà không đề cập đến mặt đối lập, dị biệt.

Vậy tôi nên làm thế nào?

Chúng tôi khuyên bạn áp dụng đưa ra 1 đến 2 quan điểm cho Supporting và 1 quan điểm cho Opposing, như vậy phần body bài viết của bạn sẽ bao gồm 3 đoạn, 2 đoạn đầu cho Supporting, đoạn thứ 3 cho Opposing.

Để minh hoạ, tôi lấy ví dụ bài Writing có đề như sau: “Private vehicles should not be allowed in city areas. Do you agree or disagree?

Trường hợp này câu trả lời có thể là: 2 đoạn đầu thì disagree, đoạn sau cùng là agree.

1. Không – mọi người cần chuyển và nhận những vật dụng lớn.
2. Không – người khuyết tật sẽ khó có thể tiếp cận các cửa hàng và các tiện nghi khác.
3. Đồng ý – Nó sẽ làm giảm lượng xe cộ, giúp người đi bộ dễ dàng hơn. Nhưng không yêu cầu một lệnh cấm toàn thành phố mà chỉ vài khu vực.

Tại sao nên trình bày quan điểm đối lập (Opposing)?

Hãy nhớ rằng, bài thi IELTS nhằm kiểm tra khả năng viết formal của bạn, vì vậy việc tập trung 100% cho 1 mặt của quan điểm chỉ thể hiện rằng đó không phải là một bài Essay hoàn chỉnh và cân đối. Bằng việc cung cấp quan điểm đối lập, bạn thể hiện cho examiner thấy rằng khả năng English của bạn linh hoạt, đầy đủ và từ vựng phong phú.

Đoạn 3 của Body – sự nhượng bộ

Đây có lẽ là đoạn quan trọng nhất, bạn cần cho thấy bạn có sự linh hoạt trong việc trình bày quan điểm đối lập nhưng bạn không muốn tranh luận trong cùng 1 thời điểm rằng là disagreeing rồi lại agreeing. Chính vì vậy đoạn này gọi là đoạn nhượng bộ (concession) – mặc dù là ở đây còn có thể có vài quan điểm đối lập khác, nhưng quan điểm này là quan điểm yếu nhất.

Trong ví dụ ở trên, đoạn nhượng bộ (đoạn 3) trình bày việc ngăn chặn phương tiện cá nhân đi vào thành phố sẽ giúp giảm bớt khó khan cho người đi bộ, nhưng sau đó bảo là không cần thiết một lệnh cấm hoàn toàn mà chỉ vài khi vực, đây chính là điểm yếu của lập luận này (điểm nhượng bộ).

Sự̣ hữu ích cho đoạn nhượng bộ

Phần này sẽ là phần ăn điểm của cohesion và coherence (một trong 4 nội dung được đánh giá để tính điểm), nó sẽ hỗ trợ cho người đọc có thể dễ dàng theo dõi bài writing của bạn.

Vì vậy đối với đoạn nhượng bộ, bạn cần trình bày rõ ràng bạn đang nhắc đến một quan điểm khác.

Vài useful language cho đoạn nhượng bộ

•‘However, it could also be argued that…’
•‘On the other hand, there is a school of thought that argues that…’
•‘Admittedly, there is a case to be made for…’
•‘Granted, it must be taken into account that…’
•‘Yet there is an alternate point of view that suggests…’

(Nguồn: Dịch từ ieltsforfree.com)

kham chua benh
thank u , bai viet rat huu ich
12 August 2016 at 22:07