HTML cơ bản

HTML cơ bản thường dùng

Dạo này có nghiên cứu chút về website, nhiều khái niệm còn mơ hồ, đang tập tành sửa các dòng html cơ bản trên webblog của mình.

Dưới đây là những đoạn html thường dùng của mình, sợ quên nên lưu lại trên blog, sau này không phải tìm kiếm. Các bạn đang tập làm quen html cơ bản có thể tham khảo và chia sẻ cùng với mình!

1. Html double gạch dưới link: Mrphung.net
Code: <a style=”border-bottom: 1px double;” href=”http://mrphung.net/”>Mrphung.net</a>

2. Thủ thuật link tiệp màu nền + vô hiệu gạch dưới: Mrphung.net
Code: <a style=”color:#000000; text-decoration: none;” href=”http://mrphung.net/”>Mrphung.net</a>

3. Tạo danh mục nhỏ:

– Theo chấm đen:

  • Mr.Phung
  • Mr.Phung

Code:
<ul>
<li>Mr.Phung</li>
<li>Mr.Phung</li>
</ul>

– Theo thứ tự:

  1. Mr.Phung
  2. Mr.Phung

Code:
<ol>
<li>Mr.Phung</li>
<li>Mr.Phung</li>
</ol>

4. Ký hiệu chữ sup và sub:
– Sub (nhỏ xuống): 22
Code: 2<sub>2</sub>
– Sup (nhỏ lên): 22
Code: 2<sup>2</sup>

5. Tạo neo:
Code tạo điểm neo cần đến:<a name=”phung”>Mrphung ở đây, hehe!</a>
Code tạo link đến neo: <a href=”#phung”>Mrphung ở đâu?</a>

6. Thao tác chuột:
Vô hiệu chuột: onclick=”return false”